49.768 Km² olan Bölgemiz sınırları içerisinde Samsun, Ordu, Sinop, Amasya, Tokat ve Çorum illeri ile Kırıkkale ilinin bir kısmı bulunmaktadır.

Bölgemiz sorumluluk alanı içerisinde 2.257 Km Devlet Yolu, 2.376 Km İl Yolu olmak üzere toplam 4.633 Km yol bulunmaktadır. Yol ağımızın % 95’sı asfalt kaplamadır.

Bölgenin nüfusu 3.645.386’dür. Km2’ye 93 m yol ve 73 kişi düşmektedir. Bölgemiz sınırları içindeki tescilli araç sayısı 837.451’dir.


Bölge Yol Ağı

 

SATIH CİNSLERİNE GÖRE YOL AĞI (KM)

 7.BÖLGE SAMSUN

ASFALT YOLLAR

PARKE

STABİLİZE

TOPRAK

DİĞER YOLLAR

ŞEBEKE UZUNLUĞU

ASFALT BETONU

SATHİ KAPL.

TOPLAM

Devlet Yolu

1 304

  899

2 203

 –

53

2 256

İl Yolu

  238

1 974

2 212

7

51

5

70

2 345

Toplam

1 542

2 873

4 415

7

51

5

123

4 601