TEMAT

TEMAT (Teknik, Ekonomik ve Mali Araştırmalar Ticaret A.Ş.) ulaşım sektöründe hizmet veren ve ilgili mühendislik yapı ve sistemlerinin planlama, tasarım ve koordinasyonu ile kontrollük - danışmanlık mühendislik hizmetlerinde uzmanlaşmış bağımsız bir mühendislik ve danışmanlık hizmetleri firmasıdır.

Firma 30 Mayıs 1973’de bir Limited Şirket olarak kurulmuş; 11 Ocak 1988’de ticari yapısı sermaye artırımı ile Anonim Şirkete dönüştürülmüştür.
TEMAT, Ankara Ticaret Odası’na (Sicil No: 26270-10-123) ve İnşaat Mühendisleri Odası’na (İTB Tescil No:06/10751) kayıtlıdır. Merkezi Ankara’dadır.

Kurulduğu 1973 yılından bu yana ülkemizde, bir çoğu büyük ve çok özel mühendislik projeleri olan 50’den fazla proje gerçekleştirmiş olan TEMAT, Türkiye'nin önde gelen mühendislik  firmalarından biridir. Yol ve köprü mühendisliğinde, tasarım, danışmanlık ve yapım kontrolü işlerinde geniş deneyime sahiptir.

TEMAT’ ın tasarım ve teknik danışmanlık hizmetlerini yaptığı Ankara İmrahor Viyadüğü ile yapım kontrolörlüğü ve danışmanlık hizmetlerini gerçekleştirdiği TAG Otoyolu Atatürk Viyadüğü (Tarsus - Adana - Toprakkale - Gaziantep Otoyolu) Projeleri, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasının “ 50. YILDA 50 ESER ” ödülüne sahiptir.

 

TEMAT’ın Ankara’daki merkez ofisi iki teknik bölüm halinde organize olmuştur: 

  • Yol Proje Grubu
  • Yapı Proje Grubu

Bu bölümler iki hizmet grubu tarafından desteklenmektedir:

  • Jeodezi Hizmetleri
  • Geoteknik Hizmetler

Firma tarafından yürütülen Kontrollük - Danışmanlık Mühendislik Hizmetlerinde ise, genel yönetim merkez ofisten yapılmakta, kontrollük ve danışmanlık hizmetleri ise, işin yapıldığı yerde kurulan organizasyonlar tarafından yürütülmektedir. 

TEMAT  merkez ofisi, çok güçlü bir bilgisayar ve destek birimleri donanımına sahiptir. Çok yönlü ve yüksek kapasiteli hazır paket programların yanı sıra, firma tarafından hazırlanmış olan geniş bir yazılım olanağı mevcuttur. 

Jeodezi Hizmetleri Grubu, gerek arazi işlerinde, gerekse büro işlerinde modern donanım kullanmaktadır.  

Geoteknik Hizmetler Grubu, arazi işlerinde kendi ekipmanına sahiptir ve her türlü sondaj, zemin örneği alma ve arazi deneylerini yapabilmekte olup; geoteknik tasarım bağlamında, gerek Yol Proje, gerekse Yapı Proje Gruplarına tam bir destek verebilecek kapasitededir.

Kontrollük ve Danışmanlık Teşkilatları, konusunda çok deneyimli, büyük bir bölümü TEMAT’ ın Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetler’ ni gerçekleştirmiş olduğu projelerde yetişmiş  teknik elemanlar ve idari personelden oluşmaktadır. Bu kadrolar, modern ve yüksek kapasiteli ekipman ve donanım ile desteklenmektedir.

TEMAT’ın ana etkinlik kategorileri ve ilgi alanları aşağıda verilmiştir: 

GÖZLEM

Gözlem Mühendislik sırasıyla Karayolları Genel Müdürlüğü’ne yol etüt proje mühendislik işleri, İller Bankası Genel Müdürlüğü’ne halihazır harita işleri, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme inşaatları işleri ile birlikte giderek, Belediyelere, İl Özel İdarelerine, Türkiye Elektrik Kurumu’na, DSİ’ye, Orman Genel Müdürlüğü’ne, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne ve daha birçok kurum ve kuruluşa çeşitli mühendislik konularında işler yapar hale geldi.

Şirket bugün, otuz kadar çeşitli dallarda çalışan mühendisiyle birlikte 150 kadar personel istihdam etmekte, gerek elektronik alet ve program donanımıyla, gerek bilgisayar donanımıyla ve gerekse de iş makineleri parkıyla yurt çapındaki faaliyetlerine başarıyla devam etmektedir. Sahasında haklı bir üne sahiptir. Gururluyuz.

ETÜT VE PLANLAMA

Trafik etütleri ve tahminler 

Ekonomik yapılabilirlik 

karayolları-otoyollarıKarayolları - otoyolları 

Tasarım (kavram projesi, ön ve uygulama projeleri) 

Demiryolları - Hafif Raylı Sistemler

Havaalanları altyapısı (pistler, taksi yolları, apron alt-üst yapısı ve drenaj) 

Köprü, viyadük ve diğer sanat yapıları 

Tüneller 

 

Yapım KontrolYapım Kontrollüğü - Danışmanlık Hizmetleri

Karayolları - otoyolları 

Demiryolları - Hafif Raylı Sistemler

Havaalanları altyapısı (pistler, taksi yolları, apron alt-üst yapısı ve drenaj)  

Köprü, viyadük ve diğer sanat yapıları

Tüneller 

teknik-danismanlik

Teknik Danışmanlık 

 

jeodezi hismetleri

Jeodezi Hizmetleri 

 

IMG_0143

Geoteknik Hizmetler