KEBAN-ARAPGİR-DİVRİĞİ YOLU

YÜKLENİCİ KONT.ŞEF. PERSONELİN
ADI-SOYADI
GÖREVİ
ŞİMŞEKLER İNŞ. DURMUŞ ALİ YILMAZ Hikmet ÖFKELİ Kont.Müh. (İnş.Müh.)
Ayhan TATAR A.Tek. (Jeo.Müh.)
Nihat Erkan GÜRSEL A.Tek. (Jeo.Müh.)
Selahattin ELÇİ ETD.KONT.TEK.
Murat ÇATAL A.Tek.